V Špesovem domu skozi vse leto posvečamo veliko pozornosti požarni varnosti, kajti zavedamo se, da so ustanove, kot je naša, najbolj ranljiva skupina ravno v primeru izbruha požara. Tu ne smemo pozabiti zglednega sodelovanja z PGD Vojnik, ki so najbližji gasilci našemu domu in ravno oni bi se v primeru požara tudi prvi odzvali.

Vsako leto pa v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, izvajamo aktivnosti in obnavljamo vajo evakuacije, ki je bila tokrat zopet obširnejša in je obsegala celoten del pritličja, vključno z kuhinjo.

Na vajo smo seveda najprej pripravili naše stanovalce, ki so dan prej poslušali vedno zanimivo predavanje gospe Brede Verbovšek iz GZ Vojnik-Dobrna.

Gasilci iz Vojnika so  v vaji, ki je sledila dan pozneje, sodelovali z dvema voziloma in kompletno opremo za reševanje iz stanovanjskih objektov, ter skupaj z ekipo iz Špesovega doma, ki je usposobljena za začetno gašenje požarov in evakuacijo, prikazali zanimivo in usklajeno  reševanje stanovalcev iz ogroženega dela doma in gašenje požara.  Po vaji je sledila analiza in druženje gasilcev z zaposlenimi.

S tem pa bi se rad zahvalil gospe  Bredi Verbovšek in gasilcem PGD Vojnik za požrtvovalnost in že dolgoletno dobro sodelovanje, ne samo v zgoraj omenjenih aktivnostih, ampak čez celo leto.

Elči Gregorc