Od 10. aprila dalje imamo tudi v Vojniku demenci prijazno točko. Demenci prijazna točka označuje prostor, kjer lahko dobijo osebe z demenco in njihovi svojci potrebne informacije in pomoč. Nalepko, ki označuje demenci prijazno točko, sta na vrata Špesovega doma nalepila predstavnik Spominčice-Alzheimer Slovenija, g. David Krivec, in direktor Špesovega doma, g. Dragan Žohar. Pomembno je, da znanja o demenci širimo v lokalni skupnosti in da čim večji krog ljudi seznanimo z osnovnimi informacijami o demenci, kako pristopiti in komunicirati z osebami z demenco in kam jih napotiti po pomoč. Zato smo v Špesov dom poleg župana Občine Vojnik, g. Branka Petreta, povabili tudi predstavnike vojniških društev, ki se pri svojem prostovoljnem delu srečujejo tudi z osebami z demenco, ki živijo doma Tako so se nam pridružili predstavniki vojniškega društva upokojencev, Karitasa in Rdečega križa.

Za popestritev programa je nastopil ansambel Špesovega doma »Žoga band«, prav tako pa so nam dan s petjem ljudskih pesmi polepšale vojniške pevke Taščice. Tudi v naprej se bomo v Špesovem domu prizadevali, da bomo svoja znanja o demenci širili v lokalni skupnosti in pripomogli k zmanjševanju stigme te bolezni.

                                                                                                                                           Estera Štante