sluzbe

Slika: Učenje samostojne hoje ob klančini, ki vodi v domski park

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki z znanstveno dokazanimi postopki omogočauporabniku čim bolj samostojno izvajanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, ohranjevanje in zviševanje stopnje zdravja, prepričevanje posledic bolezni, vzdrževanje, vzpostavljanje ali večanje uporabnikovih sposobnosti. Z vsakim uporabnikom doma delovni terapevt glede na njegovo željo in zmožnosti skupaj z njim izdela individualni načrt delovne terapije. Pri načrtu se upošteva mnenje zdravnika in želje svojcev. Cilje delovne terapije je ohraniti ter izboljšati uporabnikovo samostojno pri izvajanju življenjskih aktivnosti.

Smisel delovne terapije je izboljšati ali ohranjati kvaliteto življenja uporabnika, do najvišje stopnje njegovih zmožnosti in sicer na treh področji človekovega delovanja:

sluzbe

Slika: Nekateri stanovalci so si ustvarili pravi zesliščni vrtiček

  1. Skrb za sebe – delovni terapevt uporabniku pomaga ohranjati in izboljšati samostojnost na področju dnevnih aktivnosti.
  2. Produktivnost (delo) – drobna dela (zalivanje rož, pometanje okolice, pomoč sostanovalcem), s kateri se krepi uporabnikovo samozavest.
  3. Prosti čas – v domu lahko uporabnik aktivno preživi prosti čas, saj ima na izbiro pisano paleto domskih aktivnosti: Prireditve, praznovanje rojstnih dni, pogovorne skupine, sestanki, kino predstave, tombola, prostočasovne aktivnosti, sestanki, športne aktivnosti, družabne igre, knjižnica, pevski zbor, sveta maša…

Stanovalci