Z domskimi akti želimo vzpostaviti osnovna pravila, ki omogočajo prijetno skupno bivanje in dobro počutje vsakega posameznika ter spoštovanje temeljnih pravic in potreb stanovalcev. Ravnanje posameznega stanovalca je omejeno s pravicami drugih stanovalcev (enako velja za svojce), s pravili za varno bivanje (požarna varnost, sanitarno in higiensko varstvo) in z drugimi predpisi.

11

Slika: S potepanja po Celju

  1. Hišni red
  2. Pravilnik o sprejemu
  3. Merila za določanje vrste oskrbe
  4. Pravilnik o pripombah, predlogih, ugovorih in pritožbah
  5. Pravilnik o ravnanju z denarnimi sredstvi in žepninami september
  6. Cenik storitev oskrbe
  7. Cenik dodatne ponudbe neobdavčenih storitev
  8. Cenik dodatne ponudbe obdavčenih storitev