Dejavnost fizioterapije je pomemben del celostne obravnave starostnika v našem domu. Osnovna naloga je pomagati stanovalcem ohranjati, izboljšati ali obnavljati obstoječo funkcionalno sposobnost, preprečevanje in lajšanje bolečin  in ohranjanje sposobnosti gibanja – mobilnosti.

Fizioterapija v domu je namenjena pomoči in zdravljenju naših stanovalcev, njihovih stanj , ki jih je povzročila bolezen ali poškodba ali so posledice staranja. Fizioterapija se izvaja po naročilu domskega zdravnika in/ali fiziatra. Temelji na fizioterapevtski oceni stanovalčevega stanja, katera določa fizioterapevtu diagnozo oziroma potrebe posameznika. Na osnovi tega se sestavi program fizioterapije, ki je individualno usmerjen v obnovo funkcionalnih sposobnosti posameznika. Fizioterapevt pri tem upošteva želje in potrebe stanovalca, dobrodošlo pa je tudi mnenje svojcev.

Fizioterapevt pri svojem delu samostojno izbira  različne metode in tehnike s katerimi skuša doseči največje možne rezultate in se prilagaja potrebam, interesom in  željam stanovalcev in njihovih svojcev. Fizioterapevtske obravnave se izvajajo v kabinetu za fizioterapijo ali pa na oddelkih.

Fizioterapija predstavlja pomemben del splošne skrbi za stanovalce, saj jim pomaga, da ostajajo aktivni in neodvisni, sposobni gibanja in da lahko s čim manj  bolečin preživljajo kvalitetno jesen življenja.

Fizioterapevtske storitve, katere se obravnavajo v Domu, lahko razdelimo na dva velika sklopa: terapevtske vaje in uporaba fizikalnih agensov, katere fizioterapevt uporablja za zdravljenje ali za izvajanje vaj.  V Domu  se najpogosteje izvajajo:

Kinezioterapija obsega: individualne terapevtske vaje, terapevtske vaje v skupini, razgibavanja s pomočjo pripomočkov, šolo stoje in hoje, dihalne vaje.

Elektroterapija obsega: elektrostimulacijo, faradizacijo, galvanizacij, iontoforezo z zdravili, ultrazvok, sonoforezo, protibolečinska terapija (IFT,TENS, DDT )

Krioterapija obsega: hlajenje z ledom

4

Slika: Stanovalci pri telovadbi