V objektu Doma je  najemnik prostorov  družba HemoDial zdravstvene storitve, ki je registrirana za specialistično zdravstveno dejavnost. V vrhnji etaži Doma je opremljen moderen center za hemodializo,  v katerem se ambulantno dializirajo  bolniki iz celjske regije, občasno pa tudi od drugod, dejavnost pa se opravlja po koncesijski pogodbi z Ministrstvom za zdravje.  To omogoča  starejšim dializnim bolnikom bivanje v Domu in zdravljenje brez prevažanj na dializo in z nje, kar je edinstvena možnost in velika prednost. Doslej so namreč v Sloveniji možnost bivanja in dialize na isti lokaciji omogočale le bolnišnice, naš primer pa je to omogočil vsem starostnikom, četudi njihovo zdravstveno stanje ne zahteva hospitalizacije. Zato število stanovalcev Doma, ki so hkrati tudi dializni pacienti stalno narašča.

Ne zanemarljiva je tudi pomoč, ki  jo v primeru izrednih situacij in potreb po asistenci usposobljeni domski zdravstveni ekipi  lahko nudi na dializi prisotni  zdravnik specialist – internist s svojo sestrsko ekipo.

Več na www.hemodial.si