Spoštovani !

Pristojno ministrstvo vsako leto februarja sporoča vsem izvajalcem domske dejavnosti v javni mreži podatke o rasti stroškov,  ki so element kalkulacije standardne oskrbe I in oskrbe IV.  Kot ste opazili, smo v Špesovem domu vse od leta 2009 ohranjali ceno oskrbe I nespremenjeno! Napovedana gospodarska rast in povečevanje stroškov pa nas letos silita v popravek cen. Izračuni kažejo, da so dejanski stroški zrasli tudi za več kot 6 %, dodatno nas bremenijo tudi višji stroški plač zdravstvenih delavcev, ki nam jih ZZZS ne priznava. Zavedamo se, da se kljub v javnosti predstavljanemu izboljšanju razmer, materialno stanje na splošno ni veliko izboljšalo, zato smo se omejili na zvišanje cen v okviru napovedanih dvigov pokojnin: cena oskrbe I bo tako od 1.3.2018 dalje z 20,00 € zrasla na 20,60 €, cena oskrbe IV pa z 29,70 € na 30,60 €.

V upanju,  da boste obvestilo z razumevanjem sprejeli na znanje,  vas lepo pozdravljamo.

CONTRACO – ŠPESOV DOM VOJNIK, d.o.o.
Direktor
Dragan Žohar l.r.