Spoštovani,

obveščamo Vas, da smo s 1.1.2019 kot posledico sprememb panožne kolektivne pogodbe in zato višjega stroška plač, ki temelji na dogovoru med Vlado RS in sindikati, uskladili cene oskrbnin. Od  1.1.2019  dalje bo cena osnovne oskrbe I  znašala 20,90 €/dan, cena oskrbe IV pa 31,30 €/dan oziroma  drugače: cene osnovne oskrbe od I do III bodo višje za 0,30  €/dan,  osnovna oskrba IV pa za 0,70 €/dan.

Popravek je v okviru priporočil Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V upanju, da boste spremembo z razumevanjem sprejeli na znanje, vas lepo pozdravljamo.

CONTRACO – ŠPESOV DOM VOJNIK, d.o.o.

Direktor
Dragan Žohar