8

Slika: Za lepo urejenost domske okolice poskrbijo tudi naši stanovalci

Dejavnosti STS službe v ŠPESOVEM DOMU predstavljajo tisti del aktivnosti, ki je v večjem delu skrit pred očmi stanovalcev, predvsem pa obiskovalcev Doma. Kljub temu pa je naše delo prepleteno z delom ostalih služb in je rezultate dela delavcev STS zaznati vse od prihoda v bližino Doma, posebej pa po vstopu vanj. Služba združuje delo recepcije, čiščenja objekta, pranja domskega perila in osebnega perila stanovalcev ter skrbi za urejeno okolico Doma, tehnično brezhibnost in vzdrževanje objekta, instalacij in opreme. Naš prispevek k dobremu počutju stanovalcev Doma se torej prične z urejeno okolico in prijaznim sprejemom stanovalcev in obiskovalcev v recepciji. Prizadevamo si, da bi z vestnim delom receptorjev stanovalcem zagotovili varnost, opazili njihove težave in jih skupaj z željami sporočali odgovornim, hkrati pa poskrbeli, da bi bil naš Dom vselej urejen, svež in čist.

9

Slika: Vzdrževalca vsako poletje poskrbita, da lahko stanovalci uživajo na balkonu v senci

Organiziranost in številčnost STS službe smo zato podredili tem ciljem, kar pomeni, da smo svoje standarde pri mnogih storitvah postavili nad predpisane. Na istih temeljih sloni tudi prenekatera odločitev za naporno a hitrejše in kvalitetnejše opravljanje storitev z lastnimi silami in ne za sicer ugodne ponudbe zunanjih izvajalcev. Med drugim tako poleg rednega pranja in označevanja osebnega, posteljnega in ostalega negovalnega perila ter delovnih oblek opravljamo tudi manjša šiviljska popravila, mimo rednega striženje las in britja, stanovalcem dajemo možnost ureditve profesionalne frizure z našim zaposlenim frizerjem ter pedikerjem. Hišnik in vzdrževalec poleg dnevnega odpravljanja vseh pomanjkljivosti oz. poškodb po sobah in ostalih prostorih opravljata vsa tekoča vzdrževalna dela in urejata okolico, opravljata pa tudi nekatera investicijska vzdrževalna dela.

10

Slika: Vsi zaposleni smo opravili tečaj varstva pri delu in požarni varnosti, tako v teoriji kot tudi v praksi

Skrb za čistočo je kamenček v mozaiku zagotavljanja zdravega bivalnega okolja, zato v obsegu standardne osnovne oskrbe bivalne prostore vsakodnevno vzdržujemo z mokrim čiščenjem tal, čeprav tega predpisani standardi ne zahtevajo. Delavci v STS službi se trudimo, da zaznamo potrebe in zahteve stanovalcev ter s prijaznostjo, odgovornostjo v okviru naše službe ali predajo informacij odgovornim prispevamo k dobremu počutju in zadovoljstvu v našem Domu.