Želja po izgradnji doma za starejše ima v občini Vojnik dolgo zgodovino, a je kljub  vloženim naporom,  v okviru programa gradnje državnih domov  ni uspelo uresničiti.  Krajan Vojnika Franc Špes, je z donacijo zemljišča za dom dal želji občanov nov zagon  in občinski upravi  nalogo, da  najde pot za njeno uresničitev.

Predstavitev doma

Tudi stanovalci si želijo, da je okolica Doma lepa in cvetoča

V času, ko je bilo to še redkost, sta se občinska uprava in donator leta 1999 dogovorila  za gradnjo doma z zasebnim podjetjem CONTRACO, ki je bilo kot investicijski inženirnig pripravljeno nalogo izvesti. V startu sta bili pred investitorjem predvsem dve težavni nalogi. Prva naloga in ključni pogoj za pričetek gradnje, je bila pridobitev koncesije za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva. Občina Vojnik je  pred tem že  poizkušala pridobiti državo za sovlaganje  pri gradnji, a ni bila uspešna.  Druga naloga je bila  zagotovitev  potrebnih finančnih sredstev za objekt in opremo.

Z uspehom pri prijavi na javni razpis za podelitev koncesij je bil ugodno rešen tudi finančni problem  tako, da je Nova ljubljanska banka z vložkom tveganega kapitala za nekaj let postala družbenik v podjetju.

Po idejni zasnovi je bil objekt načrtovan za kapaciteto 158 mest.  Projekte za izvedbo je izdelal projektni biro BARD d.o.o. Maribor, kjer je delo glavnega in odgovornega  projektanta odlično opravil gospod Bogdan Černe, u.d.i.a.  Vloga nosilca del  je bila zaupana  družbi CM Celje, za katero je bil to  prvi podoben objekt. Skupaj s kooperanti so zaupanje opravičili in brez večjih zapletov je bil objekt aprila 2003 pripravljen za vselitev tako, da je dom lahko prve stanovalce sprejel 5.maja 2003.

Zaradi omejenega števila razpisanih koncesijskih mest, je bila z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sklenjena koncesijska pogodba le za 154 mest, kar je dolgo povzročalo nemalo težav. Razkorak enega mesta med pogodbeno, koncesijsko kapaciteto doma in dejanskim število mest pa je ostal nerešen še do danes. V teku izvajanja dela so bile namreč velike, nadstandardne, dvoposteljne sobe v negovalnem oddelku spremenjene v troposteljne. Tako je dejanska kapaciteta doma 170 mest. Od teh je 36 v troposteljnih sobah, 52 v enoposteljnih sobah in 82 v dvoposteljnih sobah.
V našem domu je standard dvoposteljna bivalna enota z lastno kopalnico, nadstandardne  so enoposteljne bivalne enote, medtem ko bivanje v troposteljnih negovalnih sobah obravnavamo kot podstandard.